05.02 – 09.05.2021

Henryk Streng / Marek Włodarski i modernizm żydowsko-polski